Nový ročník

od 11/2019

Kde

Žilina

PODNIKATEĽSKÁ
UNIVERZITA

Poznanie najnovších trendov, riešenie

vlastných problémov, sieťovanie a spolupráca

v podnikaní

2 – ročné štúdium

PODNIKATEĽSKÁ
UNIVERZITA plus

Transformácia a projektové riešenia,

podnikanie v digitálnom svete cez design,

agilitu, udržateľnosť a správnu komunikáciu

1 – ročné štúdium

„Už niekoľko rokov spájame úspešných podnikateľov, aby boli ich firmy úspešné.
Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny kaučing.

Účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry.“

koss
Ján KOŠTURIAK, zakladateľ a garant štúdia

UNIVERZITA

2 a 1 – ročné prakticky

zamerané štúdium

PODNIKATELIA, SPOJTE SA!

Konferencia podnikateľov 2018

KONZULTÁCIE

Konzultácie po dohode osobne

alebo online

Absolventi z týchto spoločností / Majitelia a vrcholový manažment

Pridaná hodnota štúdia z pohľadu absolventov /

POZNANIE

NAJNOVŠÍCH

TRENDOV

RIEŠENIE

VLASTNÝCH

PROBLÉMOV

SPOZNANIE

ZAUJÍMAVÝCH

ĽUDÍ

SIEŤOVANIE

A SPOLUPRÁCA

S INÝMI

FIRMAMI

MERATEĽNÉ

ZLEPŠENIE

VÝSLEDKOV

PROFILOVÁ MAPA PODNIKATEĽSKEJ UNIVERZITY

Najcennejšou vecou Podnikateľskej univerzity je stále rastúca komunita
podnikateľov. Sú to skúsení inovátori
s praktickými skúsenosťami z praxe.
Medzi jednotlivými spoločnosťami,
ktoré zastupujú, vznikajú nové
interakcie, projekty, znalosti, priateľstvá.
Takto sa univerzita neustále rozvíja a kráča s dobou.

v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi  účinné v podnikateľskej praxi.

spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb.

z podnikateľského prostredia.

a inšpirácie z úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike.

svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.

Obrazok MBA PU2

EMIL SCHULTZ

Predseda družstva, OVD Ovocinárske družstvo

„Podnikateľská univerzita mi dala možnosť spoznať veľa úspešných slovenských podnikateľov, ktorí sa dokázali presadiť vo svete. Celkovo Podnikateľskú univerzitu hodnotím ako pomoc pre podnikateľov. Témy, ktoré sme preberali, boli veľmi dobre vybraté, lektori boli na vysokej úrovni.“

ANDREJ PERNISCH

Product manager, EKOM spol. s r.o.

„Ak by som mal zhodnotiť PU v troch slovách: Skúsenosť, Inšpirácia, Partnerstvo. Pre mňa znamenali obrovský prínos stretnutia s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorých podnikateľská cesta inšpiruje a napĺňa pozitívnou energiou. Veľmi vysoko hodnotím návštevy a semináre v rôznych spoločnostiach. Excelentné boli inovačné semináre, ako doplnkový program univerzity.“

ANDREJ BIELIK

Člen predstavenstva, BOST SK, a.s.

„Vytvoril sa tu super kolektív spolužiakov – podnikateľov, s ktorými pokračujeme ďalej v „postgraduálnom štúdiu“. Odporúčam každej firme a podnikateľovi, aby dokázali vyjsť zo svojich zabehaných koľají, spoznali a našli nové, často nečakané spôsoby a cesty.“

Načerpajte atmosféru /

O svoje skúsenosti sa podelia /

IPA Slovakia, s.r.o.(Čítať viac)

PRETO spol. s.r.o.(Čítať viac)

Vladimír Levársky

Riaditeľ spoločnosti

OMS spol.s.r.o. (Čítať viac)

Jozef Krišťak

Projektový manažér

IPA Slovakia, s.r.o.(Čítať viac)

Ján Semaňák

Generálny riaditeľ

KARLOFF s. r. o.(Čítať viac)

Slovenská advokátska komora(Čítať viac)

Ivan Boruta

Konateľ

BORCAD cz s.r.o.(Čítať viac)

Peter Pallo

Riaditeľ

IDONA spol. s.r.o.(Čítať viac)

Norbert Brath

R&D Global Product Engineering Director

Embraco Slovakia s.r.o.(Čítať viac)

Stanislav Bernard

Generálny riaditeľ

Rodinný pivovar Bernard a.s.(Čítať viac)

Ipesoft, spol.s.r.o.(Čítať viac)

Miloslav Karaffa

Generálny riaditeľ

Elcom s.r.o. (Čítať viac)

Štefan Čeman

Riaditeľ spoločnosti

RIDE, s.r.o. (Čítať viac)

CBM, s.r.o.(Čítať viac)

„Jedným zo základných poslaní Podnikateľskej univerzity je vrátiť podnikové riadenie  a manažment medzi profesie.
Manažment a biznis sú vo svojej prirodzenej podstate profesie, ako napríklad prax práva či medicíny. Aj školy manažmentu a podnikania by mali vychovávať k profesii a skutočnému profesionalizmu. Podnikateľské fakulty by mali byť porovnateľné s fakultami práva alebo medicíny.“

imageedit_3_8922592446
Milan ZELENÝ, zakladateľ a garant štúdia

Registrácia / Podnikateľská univerzita nie je pre každého. Každý ročník má obmedzený počet miest. Stretnime sa a porozprávajme, či je účasť na univerzite správne rozhodnutie.

Záväzná registrácia PU

1.587

6350 Eur bez DPH/ 4 semestre
2 roky/ 4 semestre
40 dní

Záväzná registrácia PU +

1.500

3000 Eur bez DPH/ 2 semestre
1 rok/ 2 semestre
20 dní

Odborný garant a organizátor / IPA Slovakia

Od roku 2000 pomáhame spoločnostiam dosahovať merateľné zlepšenia ich výkonu prostredníctvom inovácií a zlepšovania procesov. Poskytujeme kompletný program rozvoja schopností a zručností ľudí na dosiahnutie lepších výsledkov. Naše tréningy a konferencie s lídrami vo svojom odbore sú zamerané na dlhodobý efekt.

kos

JÁN KOŠTURIAK

Spoluzakladateľ IPA Slovakia pracuje vyše 25 rokov na mnohých podnikateľských a inovačných projektoch na Slovensku i v zahraničí. „Podnikateľ je človek, ktorý je schopný zobrať svoj osud do vlastných rúk. Na rozdiel od zamestnanca nestačí, aby sa staral iba o svoju vlastnú odbornosť, ale musí rozmýšľať a konať v systéme – vytváranie hodnoty, zákazníci, produkty a služby, procesy a ich organizácia, spolupracovníci a zdroje. S týmto všetkým v hlave ráno vstáva a večer zaspáva. Znáša zodpovednosť za svoje chyby, rýchlo sa učí, musí sledovať trh, zákazníkov, konkurentov a zároveň riešiť fungovanie zložitého podnikového organizmu.“

www.kosturiak.com

zel

MILAN ZELENÝ

Globálny profesor Fordham University NY a Univerzity Tomáša Baťu Zlín vyše 45 rokov prednáša na všetkých kontinentoch. „Podnikanie je skôr talent a znalosť organizovania peňazí, ľudí, procesov, materiálov a pod. Zmyslom je produkcia výrobkov a služieb za úcelom uspokojovania zákazníka tak, aby vznikla pridaná hodnota a bol realizovaný potrebný zisk. Tak ako každý talent, aj podnikateľský talent treba rozvíjať štúdiom, praxou a opakovanými testami na trhu.“

www.milanzeleny.com

Miesto v Žiline

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina
Do navigácie zadajte 

M. R. Štefánika 97

Navigácia

Viac informácií /

Otázky ku organizácii štúdia a k registrácii
Jana Dolníková

Koordinátor vzdelávania
dolnikova@ipaslovakia.sk
+421 908 268 621

Otázky k odbornému programu
Ján Košturiak
kostur@ipalovakia.sk
+421 903 500 054