Program /

Digitálny svet a výrobné systémy budúcnosti

Industry 4.0 prináša firmám možnosť rýchlejšie reagovať na potreby trhu, zvyšovať produktivitu a byť pružný v nových trendoch. Dá sa neustále rásť alebo je to len ilúzia?

Budovanie siete spolupráce

Práca má prinášať zmysluplnú pridanú hodnotu jej tvorcom a užívateľom. Spolupráca ľudí a integrácia technológií dokáže priniesť ešte väčšiu pridanú hodnotu všetkým zúčastneným.(Čítať viac)

Ako získať, rozvíjať a udržať správnych ľudí

To akých má firma ľudí je tiež odrazom jej vedenia. Ako manažér vytváraš kanály na prijímanie spätnej väzby a podnety aj realizuješ? Neostaneš sám. Ochotný spolupracovník príde do firmy

Design Sprint a Design Thinking

Tímová metodika Google Ventures, ponúka inovačné a tvorivé riešenia problémov. Zameriava sa na vytváranie produktov a služieb, ktoré zákazníci naozaj potrebujú. (Čítať viac)

e-marketing / Digitálny ekosystém / Online marketing

Ako spoznávať svojho zákazníka a pripraviť mu ponuku na mieru? Ako si nájsť čas na veci s pridanou hodnotou a zjednodušiť komunikáciu v projektoch a kampaniach? Marketing ako súbor

Zahraničný obchod a rozvíjanie zahraničných trhov

Mám produkt alebo službu, ktorú si kúpi zákazník aj v zahraničí? Som ju schopný dodať v požadovanom množstve v požadovanom čase? Mám sa otvárať zahraničným trhom alebo zostať fungovať